Anmälningsblankett 

  Kursens nummer

 
  Kursens datum  
  Namn  
  Adress  
   
  Mobil  
  E-post  

Jag ska delta gratis.    
 
Jag ska betala kursavgiften senare. Skicka fakturan till min arbetsgivare.

   Anmälare/ansvarig för modersmålsundervisningen i kommunen eller i skolan:

  Namn  
  Skola /organisation  
  Telefon  
  E-post  
  Faktura adress  
   

Upplysningar:
Nahid Biglari
Mobil: 0736226055
E-post:    nahid@biglari.se
http://www.sprak-centrum.se

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter