انتخابات پارلمان اروپا EP

 

انتخابات پارلمان اروپا در26 ماه مای   2019 در سراسر سوئد برگزار می شود .  کسانی که بخواهند، از روز 8 ماه می  در جاهایی که کمون ها مشخص کرده اند، مانند برخی از کتابخانه ها و فروشگاهها ، می توانند  زودتر رای خود را به صندوق های رای گيری بياندازند.

 

پارلمان اروپا EP یکی از هفت سازمان تصمیم گیرنده ی یگانه ی اروپا EU است. این پارلمان اکنون از 751 نماينده تشکيل شده است . 20 نفر از اين نماينده ها از کشور سوید انتخاب خواهند شد.

 

اکنون 28 کشور اروپايی هموند (عضو) یگانه ی اروپا    EUهستند.  کشورهای هموند یگانه ی اروپا عبارتند از:
فنلاند، سوید، دانمارک، استلند، لتلند، لیتوانی، لهستان، چک ، اسلواکی، رومانی، مجارستان، بلغارستان، یونان، ایتالیا، مالتا، کورواسی، اسلوونی، اتریش، قبرس، آلمان، هلند، بلژیک، لوکزامبورگ، فرانسه، انگلستان، ایرلند، پرتقال  و اسپانیا.

 سازمانهای مهم دریگانه ی اروپا عبارتند از :

1 - کميسيون اروپا  EU-kommissionen

2 - پارلمان اروپا  Europaparlamentetٍ

3 - شورای وزيران  Ministerrådet

 

حدود 60 درصد از قوانينی که در هر کشور هموند یگانه ی اروپا EU  اجرا      می شود  براساس قوانين تصويب شده در یگانه ی اروپاست .
 

جمعيت کشورهای یگانه ی اروپا در حدود 500 ميليون نفر است و کشور سوید در سال 1995 به  این یگانه پیوست و در سال 2010  دبیر این یگانه شد.

 

هر قانون جديد توسط کميسيون اروپا پيشنهاد می شود. سپس درباره ی اين قانون  در پارلمان اروپا گفتگو و بررسی می شود . اگر پارلمان اروپا نظر مثبت داشت ، قانون به شورای وزيران می رود. در صورتيکه شورای وزيران قانون را تصويب کند ، قانون قابل اجراست .


ā

ā
ā کميسيون اروپا پارلمان اروپا EP شورای وزيران قانون