För att berömma eleverna och uppmuntra dem i sina arbeten bestämde vi att ge dem pris.
 

 

Vi delade inte ut pris för att se eller peka på någon som är bäst utan för att uppmuntra eleverna för att delta aktivt i sin utbildning.

Prisutdelningsprocess aktiverade även kontakter mellan oss och andra modersmålslärare.