2007-09-07

Inbjudan till kurs för modersmålslärare som undervisar i persiska

Myndigheten för skolutveckling  i samarbete med Resurscentrum för Mångfaldens Skola i Malmö inbjuder persiska modersmålslärare till  4 dagars kompetensutvecklingskurs.

Kursen genomförs med tre gemensamma konferensdagar och en dag för självständiga arbete som deltagarna skickar med e-post till kurs ansvariga senast 10 januari 2008.
 

Tid : Den 8, 9 och 10 november 2007
Plats: Lärarutbildningen på Malmö högskolan
Syfte: Att modersmålslärarna i persiska skall
 
  • utbyta sina erfarenheter och få pedagogiska tips och idéer av varandra .
  • få information om  nya metoder och läromedel .
  •  få en bredare kompetens inom persiska litteratur, poesi och kulturhistoria genom föreläsningar och diskussioner.
  • diskutera om betyg och bedömning.
Arbetsformer: Föreläsningar, grupparbete och självständiga studier. Detaljerat program  meddelas via Temaplatsen.
   
Anmälan: Anmälan bör ske på bifogad blankett .Man kan även anmäla sig direkt på nätet . Eftersom det finns begränsade platser tar vi då först till kvarn.
 
Kursavgift: Kursavgiften är 500 kr som bör sättas på nedanstående konto:
Plusgiro 153453-6
Ange: Lärarens namn och kommun

Sista anmälnings dag är den 30 oktober 2007.
Välkomna!
 
 
Mai Beijer, undervisningsråd, Myndigheten för Skolutveckling
Mats Wennerholm, ansvarig Tema Modersmål, Myndigheten för Skolutveckling
Kerstin Larsson, Resurscentrum för Mångfaldens Skola i Malmö
Nahid Biglari, redaktör för Tema modersmål / Persiska

Anmälnings blankett  - Hotel i Malmö - Inbjudan på persiska       

Program  -  Inbetalningskort

 

 
Upplysningar:
Nahid Biglari
Telefon :  040-938794
E-post:    nahid.biglari@malmo.se
www.farsi.se