خبرنامه 21     Nyhetsbrev 21
 

MODERSMÅLENS DAG
(21 februari )

En fest för alla språk, alla modersmål i Sverige! Den internationella dagen för modersmål instiftad av UNESCO till skydd för alla språk, för rätt till utbildning på modersmål, till ökad förståelse för kulturell mångfald och tolerans för andra människor. Läs mer om modersmålens dag den 21 februari 2005.
 

 21  فوريه روز زبان مادری
روز 21 فوريه از طرف سازمان يونسکو ، روز زبان مادری اعلام شده است. در اين روز در شهرهای مختلف سوئد جشنهايی برگزار می شود . 21 فوريه ،  روز حفاظت  همه ی زبانها ، داشتن حق تحصيل به زبان مادری ،  بالا رفتن  درک  جامعه ی چند فرهنگی  و بردباری برای همه ی مردم است .    در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد
.

   

Pressmeddelande 2005-01-25:
BEHOVSANPASSADE BARNGRUPPER ÄR AVGÖRANDE FÖR KVALITETEN I FÖRSKOLAN

Färre barn i grupperna gynnar framför allt de yngsta barnen och barn i behov av särkilt stöd. Mindre barngrupper och högre personaltäthet kompenserar bristande förutsättningar och ökar likvärdigheten i förskolan.
Det slår Skolverket fast i de allmänna råd om kvalitet i förskolan som presenteras idag.
Läs mer

اطلاعيه مطبوعاتی سازمان مدارس 2005.01.25
گروه بندی بر اساس نياز کودکان، در کيفيت کودکستانها تعيين کننده است.

وقتی تعداد کمتری از کودکان درهر گروه باشند ، برای کودکان کوچکتر و کودکانی که به کمک مخصوصی احتياج دارند بهتر است .  گروههای کوچکتر و تعداد پرسنال بيشتر کمبودها را در کودکستانها جبران می کند و در آنها برابری بوجود می آورد.       بيشتر به سوئدی بخوانيد

   
10 TIPS TILL FÖRÄLDRAR
MED SURFANDE BARN
PÅ FEM OLIKA SPRÅK
 

Internet är en plats för kunskap, umgänge, nöje och förströelse. Dessa tio tips ger dig som förälder stöd i vardagen – och om något otrevligt händer. Kom ihåg att även när ditt barn vet mer om teknik och surfande än du själv så är det fortfarande du som har längst erfarenhet av det vanliga livets normer och regler, glädjeämnen och faror.
Medierådet, som ansvarar för EU-projektet SAFT, erbjuder skolor ett interaktivt utbildningspaket om säkrare användning av Internet.
Beställ och ladda ned det material som Medierådet publicerat.
Broschyren
10 TIPS TILL FÖRÄLDRAR
MED SURFANDE BARN
finns på svenska, bosniska/kroatiska/serbiska, arabiska,  turkiska och persiska.
Läs mer


ده راهنمايی به مادران و پدرانی که فرزندشان از اينترنت استفاده می کند.
اينترنت محلی برای کسب دانش، ارتباط گيری،  تفريح و سرگرمی است .  رعايت اين ده نکته می تواند به شما کمک کند که فرزندتان را برای استفاده درست از اينترنت راهنمايی کنيد تا در زندگی موفق باشد و برايش مشکلی پيش نيايد.  به خاطر داشته باشيد که حتی اگر فرزند شما از نظر تکنيکی بيشتر از شما درباره اينترنت  بداند ، هنوز اين  شما هستيد که در مورد زندگی روزمره و معيارهايش ، قوانين ومقررات ، لذت ها و خطرهای زندگی  بيشترين تجربه ها را داريد.
ده راهنمايی به صورت بروشور توسط شورای  مديا  تهيه شده است  و به پنج زبان ترجمه گرديده است.    شما می توانيد اين بروشور را مجانا از شورای مديا سفارش دهيد و يا آنرا  در اين آدرس بخوانيد
.

     
OM TSUNAMI PÅ PERSISKA

در باره ی سونامی  یا موج بندری 

در رابطه با حوادث اخير مطالبی در سايت گذاشته شده است  که می توانند بعنوان درس مورد استفاده قرار گيرند :
1 - 
سونامی یا موج بندری چيست ؟
2 - گسل
3 - زلزله
4 - سونامی يا هيولای درياها

Intresserade av distansundervisning
Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند.

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 


Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling