خبرنامه 24     Nyhetsbrev 24
 

Läs om poeten
Simin Behbahani
och hennes dikter på svenska.

معرفی نويسندگان و شاعران
با  قلم خودشان

درباره ی
علی اشرف درويشيان
و سيمين بهبهانی
 بخوانيد.

Ali Ashraf Darvishian  - författare

   

 

Läs riksdagens nyhetsbrev på persiska.
De senaste nyheterna från riksdagen handlar om långsamma myndigheter, nya arbetstidsregler, en ny sexualbrottslag och ett nationellt program för att förhindra självmord.     

اخبار پارلمان سوئد را به فارسی بخوانيد.
آخرين اخبار از پارلمان درباره ی نهادهای دولتی کندکار، مقررات تازه ساعت های کار، قانون تازه جرايم  جنسی و برنامه ملی برای پيشگيری    از خودکشی است.

Vinnare av uppsats, sammanfattning, korsord, musik tema och målning
Vinnare av uppsats, sammanfattning, korsord, musik tema och målning  har publicerats på vinnarsidan. Priserna ska skickas till deras modersmålslärare.اسامی برندگان در" استکهلم" اعلام شد.  

اسامی برندگان مسابقه ی انشا نويسی ، خلاصه نويسی  ، جدول ،  تم موسيقی و نقاشی  را در   صفحه ی برندگان بخوانيد. جايزه ی اين   دانش آموزان فعال و پيشرو به آموزگاران زبان مادری آنها فرستاده خواهد شد.

 

 

Kurs och samnordisk konferens för modersmålslärare i persiska

Den årliga samnordiska konferensen för persiska modersmålslärare äger rum den 2 och 3 november i Malmö. Anmälningsblankett och program ska finnas på hemsidan senare.

کورس  و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان مادری فارسی  در مالمو
کنفرانس سراسری سالا نه آموزگاران زبان فارسی در روزهای  دوم  و سوم نوامبر  در  مالمو برکزار خواهد شد. فرم ثبت نام  و برنامه ی کنفرانس در خبرنامه ی بعدی و در سايت فارسی  گذاشته خواهد شد.


 

Intresserade av distansundervisning

Om du är intresserad av distansundervisning kan du anmäla dig på  nedanstående adress. Vi ska ordna särskilda möjligheter för intresserade lärare.

Vi ska snart ta kontakt med dem som har anmält sig.

آموزگاران علاقه مند به استفاده از اينترنت در تدريس فارسی
اگر مايل به تدريس مکاتبه ای هستيد می توانيد به آدرس زير مراجعه کنيد و فرم ثبت نام را پر کنيد. سايت فارسی در نظر دارد امکانات ويژه ای  برای آموزگاران علاقمند ايجاد کند.
با کسانی که تا بحال ثبت نام کرده اند بزودی تماس گرفته خواهد شد.

http://modersmal.skolutveckling.se/persiska/medlem.htm
 

Arkiv خبرنامه های قبلی
 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2009-11-02
Modersmålsundervisningen i Malmö i samarbete med Myndigheten för Skolutveckling