Internationellt - Tema Modersmål

به سايت زبانهای مادری خوش آمديد !

ما امیدواریم كه شما  به آموزش زبان مادری یا كمك درسی به زبان مادری در مهد كودك ها و مدارس سوئد علاقمند باشيد  و  وجود یك مركز اطلاعاتی و همچنین امكانی برای بحث و تبادل نظر را دوست داشته باشید .
این سایت در درجه ی اول منبعی برای كمك به كسانی است كه در مدارس و مهد كودك ها كار می كنند اما قطعا ما به  تمامی بازدید كنند گان اين سایت خوش آمد می گوييم.
سایت  زبانهای مادری (  Tema modersmål ) در بر گيرنده ی سايت هايی است  که  به  زبانهای مختلف ، دارای اطلاعات و ابزارهایی برای بر قراری ارتباط هستند . این سایت ها بوسیله ی آموزگاران فعال زبان مادری اداره می شوند .
سایت زبانهای  مادری  در حال حاضر ( یعنی مارس سال دوهزار و پنج )  دارای بیست و هشت زبان مختلف است.  فعالیت برای افزایش دو زبان دیگر هم در جریان است . ما همچنین قصد داریم امكاناتی برای آموزش از راه دور فراهم كرده  و ارتباطات جهانی  خود را هم گسترش دهیم . سایت زبانهای مادری جایزه ی بهترین سایت جهانی سال دو هزار و سه را دریافت كرد .
پیام وزیر آموزش و پرورش به شركت كنندگان در كنفرانس آموزگاران زبان مادری فنلاندی را بخوانید .

سایت زبان های مادری با زبان های مختلف آن مانند تمام سایت های اینترنتی زنده ی دیگر دائما در حال ارزیابی و تكامل و ارزیانی دوباره می باشد . درباره ی مطالب موجود و یا مطالبی كه فكر می كنید بهتر است در سایت زبان مادری وجود داشته باشد اظهار نظر كرده و ما را یاری كنید .
ما تلاش می كنیم كه اطلاعات موجود در سایت ، جدید و درباره ی مسائل روز بوده  و همچنین صحیح باشند . اگر از وجود خطاها و اشتباهات مطلع شویم بلافاصله سعی می كنیم آنها را برطرف كنیم .
در سایت زبان مادری علا وه بر مطالبی كه خودمان تهیه كرده ایم لینك هایی برای ارتباط  با سایت های خارجی دیگر نیز وجود دارد . اگر در قسمت بالای صفحه ای كه شما از آن بازدید می كنید نوار باریك و آبی رنگی با نوشته ی Tema modesrmål  وجود نداشته باشد ،  شما حتما از یك سایت خارجی بازدید می كنید . این سایت ها را گروه های كاری برای استفاده در امر آموزش زبان مادری انتخاب كرده اند . اینگونه سایت های خارجی و لينک های آنها بدون اطلاع قبلی می توانند تغییر كنند . اگر شما سایت هایی را كه از سایت زبانهای مادری به آنها لينک داده شده اند برای امر آموزش مناسب نمی دانید هر چه سریعتر به ما اطلاع دهید . اگر مطلع شویم كه شما در مناسب بودن سایتی تردید دارید می توانیم آن سایت را از لینك سایت زبان مادری حذف كنیم . در صورتی كه لینك مورد نظر شما قطع نشود دلایل آن توسط مسئولان سایت توضیح داده خواهد شد .

مسئولان سايت زبانهای مادری عبارتند از:

خانم مای به ير ، مشاور آموزشی اداره ی پيشرفت مدارس - تلفن 0852778230

    Mai Beijer, Utbildningsråd, Myndigheten för skolutveckling Tel: 08-52778230
    Mail:
mai.beijer@skolutveckling.se

 

خانم کريستينا ژکلی ، مسئول پروژه ی شبکه ی آموزشی مدارس - تلفن 0852778134

    Christina Szekely, Projektledare på Skoldatanätet, tel: 08-52778134
    Mail:
christina.szekely@skolutveckling.se

 

آقای متس ونرهولم ، مسئول سايت زبانهای مادری - تلفن 0852778241

    Mats Wennerholm, Ansvarig för Tema Modersmål. Tel: 08-52778241
    Mail:
mats.wennerholm@skolutveckling.se