Adress: Resurscentrum

               Rönnbladsgatan 1A

               212 16 Malmö

 

Tid: Den 21 februari 2008, kl.10.30 till 15.00

 

Vid eventuella frågor kan du kontakta

 

Nahid Biglari

Tfn: 040-938794

Mobil: 0736226054

e-post: Nahid.biglari@malmo.se