Förälder:
Namn
 Antal barn
Telefonnummer
E-post
Kommun
Språk
Varför tycker du att just denna förälder bör få priset? ( Motivera!)
Anmälare:  
Namn
E-post
Telefonnummer Adress