Kurs och samnordiskkonferens för modersmålslärare i persiska och dari 16-17 november 2018 i Malmö

Kurs och samnordiskkonferens börjades kl.10.00 på fredagen den 16 november 2018 på ABF:s lokal på Porslinsgatan 3,Mosaiken, i Malmö. Kursansvarig, Nahid Biglari hälsade alla välkomna och bad modersmålslärarna intervjua varandra och sen presentera varandra. Varje kursdeltagare skulle intervjua någon som hen inte kände förut. De skulle hitta minst två gemensamma intresseområde och ett annorlunda intresseområden. Kursdeltagare intervjuade varandra och sen presenterade varandra inför alla andra.

Sen pratade Nahid Biglari om FN:s globala mål och sa att Malmö kommun var den första kommunen i världen som kallade sig FN-kommun. Det innebär att FN:s globala mål för 2030 finns integrerade med alla kommunens och nämndernas mål.

Kursdeltagarna bildade olika arbetsgrupper och diskuterade FN:s globala mål. De valde 9 mål enligt nedanstående prioriterade tabellen som de hade fått av Nahid. Kursdeltagarna redovisade sina slutsatser. Det visades att man ser på problemen från många olika synvinklar. När man föreställa sig i andras synvinklar kan man se helheten mycket bättre.

Under kulturkvällen lyssnade man på både gamla och nya poeter. En av poeterna var sjuk och kunde inte delta i kulturkvällen.

Under andra dagen hade modersmålslärarna erfarenhets utbyte och information om modersmålsundervisning enligt Sveriges styrdokument.

Johanna Caminati Engström fördjupade modersmålslärarnas kunskaper om FN:s globala mål och svarade på deras frågor.

Sen pratade Elahe Sepehrnia, persiska modersmålslärare från Danmark om Aktions lärande i Danmark. Hon berättade även om hela situationen i Danmark när det gäller modersmålsundervisning.

Sen pratade Nahid Biglari om Googles möjligheter som man kan använda i undervisningen och även om användning av mobiltelefon i undervisning som är mycket populär hos eleverna. Till sist pratade Javad Arbabi om användning av Ipad i undervisning som är uppskattad hos eleverna.

Alla kursdeltagare fick intyg av Nahid Biglari med Språkcentrum i Malmö, ABF och Malmö FN-förenings ansvarigas undertecknade.

Kurs och konferensdeltagare tackade väldigt mycket kursansvariga och önskade att det skulle finnas fler sådana kurser även i framtiden.