Rapport


Den 21 och 22 november ordnade vi en samnordiskkurs och konferens för modersmålslärare i persiska och i dari. Vi samarbetade med ABF och Malmö FN förening. Konferansen var väldigt lyckad och pågick i två långa dagar. Temat var Globala målen 2030. Vi hade olika punkter i programmet med olika föreläsare och kvällen mellan de två dagarna ägnades åt poesi och musik. Det var glädjande att även några modersmålslärare från olika städer i Tyskland kunde deltaga i kurs o konferensen för första gången. Utöver Tyskland hade vi gäster från Norge, Danmark och Frankrike. Sammanlagt blev vi 37 personer men alla var inte närvarande hela tiden. Vi hade ordnat 4 olika salar på nätet för grupparbete och en sal för poesikvällen. Resten av programmet pågick genom Zoom. Kursens föreläsningar och workshop bestod av två delar: den didaktiska delen och den informativa delen som handlade om de globala målen 2030.