Välkommen till vårt nästa möte

den 6 oktober 2020

Då ska vi gåigenom motioner till
Parti kongressen.

Vi har möte första tisdagen
i varje månad.

Välkommen!