Teneinde het beroep van docent continu actueel te houden zijn nieuwe methoden en bronnen essentieel. Met dit in gedachten, en met daarbij de stuwkracht van het nieuwe curriculum, Lp94, plus de investering van de National Agency for Education in IT, is de site "Tema modersmal / persiska" gecreeerd.

 In de eerste plaats bevat de site informatie en methoden die men kan gebruiken om in de Perzische taal te communiceren. De website is met name ontworpen als een informatiebron voor hen die werken op scholen en in de dagopvang, maar is beschikbaar voor iedereen.

Deze site is ontworpen door een groep docenten die de Perzische (moeder)taal doceren. Deze docenten staan onder supervisie van de Varner Ryden School in Malmo en werken samen met de National Agency of Education.

 Ons doel is onderwijzers, ouders, studenten en alle andere geinteresseerden inzicht te geven in de hedendaagse wetten, regels en schoolreglementen. Deze informatie is zeer belangrijk voor ouders en studenten die geimmigreerd zijn omdat dit in vloed heeft op hun toekomst.

Wij hopen en geloven dat het toegenomen gebruik van computers op scholen de rol van de docent als supervisor versterkt, terwijl dit tegelijkertijd de student de mogelijkheid geeft meer verantwoording te dragen voor zijn eigen leerproces.

We hopen dat deze site zal worden gebruikt zowel door allen in het educatieve veld als door ouders, studenten en iedereen die geinteresseerd is in het doceren van de Perzische moedertaal. We verwelkomen uw mening en suggesties met het doel de site te verbeteren.