En sammanfattning av "Lokal arbetsplan"  för persiska modersmål i Stockholm, Göteborg och Malmö   
     
 برنامه  کار"  برای تدریس زبان فارسی  در  سوئد "
 

برنامه ‏ی درسی تدریس زبان مادری فارسی در مدارس مختلف سوئد به وسیله ‏ی آموزگاران دست‏ اندرکار، در محل نوشته می‏شود. این برنامه‏ های درسی با کمی اختلاف دارای محتوای کلی هستند که با در نظر گرفتن قوانین مدارس و بخشنامه ‏ها و دستور کارهای سازمان مدارس سوئد تهیه می‏شوند
برنامه ‏ی درسی که در زیر آمده، برنامه ‏ی تا حدی کاملی است که از بازبینی و تلفیق چند برنامه ‏ی درسی مدرسه ‏های کمون‏های استکهلم ، گوتنبرگ و مالمو برداشت و نوشته شده‏ است
آموزگاران زبان فارسی هر کمون و یا شهربخش می‏توانند با مراجعه به این نوشته تغییراتی که لازم میدانند انجام دهند تا با برنامه ‏های مدارس خود همخوانی داشته باشد. امیدواریم که نظر و انتقاد و هم‏چنین کپی از برنامه ‏ی درسی خود را برای ما بفرستید
 

Mål för modersmålsundervisning

هدف‏های کلی آموزش  زبان  مادری

 آموزش زبان مادری می‏بایست در تلاش برای رسیدن به هدف‏های زیر باشد
 تشویق به رشد و پیشبرد زبان فارسی که شاگرد بتواند در گفتار و نوشتار از زبان مادری استفاده کند
 که شاگرد بتواند متن‏های مختلف به زبان مادری را بخواند و بفهمد
آشنایی شاگرد با دستور زبان فارسی و ساختار آن و هم‏چنین مقایسه زبان فارسی با زبان سوئدی که در نهایت  به دوزبانگی شاگرد می‏رسد
 آشنایی با تاریخ، جغرافی، میراث فرهنگی و جامعه ‏ی ایران
تقویت اعتماد به نفس و هویت برای تطبیق خود با جامعه‏ ی سوئد و ایران ، شناسایی و کم اثر کردن تنش‏های فرهنگی
 تقویت عادت خواندن برای آشنایی و برخورداری از میراث فرهنگی
 استفاده از زبان مادری چون ابزاری برای فراگیری دانش در زمینه ‏های مختلف و گسترش گنجینه ‏ی لغت
 

Mål efter varje svensk årskurs

هدف‏های آموزشی  در پایان هر سال تحصیلی سوئد

شش ساله ‏ها - تشویق برای استفاده از زبان فارسی در گفتار، قصه خوانی، شعرهای کودکان، تعریف همراه با نقاشی، جدا کردن صداها در کلمه، شمارش
کلاس ۱و۲ - ایجاد علاقه در استفاده از زبان گفتار، قصه خوانی، فراگیری نام حیوان‏های مورد علاقه، نام اندام‏های بدن، شناسایی صداهای زبان، شمارش تا ۲۰، جداکردن کلمه به هجا‏ها، آموزش الفبا
کلاس ۳و۴ - ادامه ‏ی آموزش الفبا و هجاها، شنیدن قصه و بازگویی آن، خواندن و نوشتن با حروف آموخته شده، نوشتن کلمه و جمله‏ های ساده، روزهای هفته، شمارش تا ۱۰۰ ، تعریف و نقاشی از مراسم سنتی
کلاس ۴و۵ - شناسایی اجزای جمله، خواندن و نوشتن متن‏های کوتاه با جمله بندی درست، علامت‏های جمع، مخالف‏ها و هم ‏معنی‏ ها، شناختن ماه‏های سال، شناختن سنت‏ها، جشن‏ها و مراسم ملی
کلاس ۶و۷ - خواندن ادبیات ساده‏ ی فارسی، آشنایی با چند نویسنده وشاعر، انشا نویسی،آشنایی با دستور زبان، آشنایی با تاریخ و جغرافی
کلاس ۸ - نمره گذاشته می‏شود. شرکت فعال در بحث‏های کلاس، دادن گزارش شفاهی از پروژه‏های مختلف، خواندن مقاله‏ های ساده روزنانه، آشنایی با شخصیت‏های معروف ادبی، آشنایی با ساختار زبان‏های سوئدی و فارسی برای مقایسه دو زبان
کلاس۹ - آشنایی با ادبیات روز ایران، اطلاع از جامعه ‏ی امروز ایران، مقایسه ‏ی جامعه ‏های سوئد و ایران، آشنایی با مسایل محیط زیست، - برابری افراد جامعه، - دموکراسی ، - بین ‏المللی انديشيدن
 

Planering

برنامه ریزی

 سال تحصیلی در سوئد ۳۶ هفته است که به ۲ ترم پاییز وبهار تقسیم می‏شود. تعداد ساعت‏های تدریس زبان مادری در کمون‏ها و مدارس از طرف مدیر و با هم‏فکری آموزگار تعیین می‏شود. زمان تدریس در هفته بین ۱ تا ۲ ساعت برای هر شاگرد است
آموزگار در چهارچوب برنامه ‏ی آموزشی و با توجه به برنامه ‏ی درسی، برنامه ‏ریزی خود را تهیه می‏کند. برنامه ریزی بلند مدت در برگیرنده ‏ی تمام سال تحصیلی است که به برنامه ‏ریزی کوتاه مدت هفتگی با جزییات مشخص هر کلاس درسی تقسیم می‏شود. برنامه ‏ریزی آموزگار با در نظر گرفتن هدف‏ها برای پیشبرد شاگرد به سوی این اهداف تهیه می‏شود. آموزگار اختیار کامل در برنامه ‏ریزی و انتخاب روش تدریس و مواد درسی دارد
 

Förberedelse

 آمادگی

با توجه به برنامه ‏ریزی بلند مدت، محتوای هر ساعت درسی( درس، مقاله، تکلیف، تمرین،...) از قبل نوشته و آماده می‏شود. برای آمادگی هر کلاس درس نکته ‏های زیر در نظر گرفته می‏شود
 بازبینی و ارزیابی ساعت درسی قبل و چگونگی انجام تدریس
 ساعت درس چطور پیش برده خواهد شد. زمان‏بندی بخش‏های مختلف کلاس
آماده کردن مواد درسی و تمرین‏های کلاس مناسب شاگردان
 

Efter varje lektion

بعد از هر کلاس - کار تکمیلی

پس از پایان هر ساعت درسی با توجه به نکته ‏های زیر یادداشت برداری و پیشرفت کلاس ارزیابی می‏شود
آ یا کلاس طبق برنامه پیش رفت؟
آیا شاگرد آن چه لازم بود فرا گرفت؟
چطور می‏توان آموزش را در ساعت‏های بعدی بهتر کرد؟

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20091020