MYNDIGHETEN FÖR SKOLUTVECKLING    سايت فارسی اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
SWEDISH NATIONAL AGENCY FOR SCHOOL IMPROVEMENT

خبرنامه 58     Nyhetsbrev 58


Kurs och samnordisk konferens för persiska modersmålslärare ska äga rum den 28 och 29 november 2008 i Malmö

کورس و کنفرانس سراسری آموزگاران زبان فارسی در روزهای جمعه 28  و شنبه 29   نوامبر 2008  در مالمو برگزار خواهد شد.

Myndigheten för skolutveckling  i samarbete med Resurscentrum för Mångfaldens Skola och Lärarutbildningen i Malmö högskolan, inbjuder persiska modersmålslärare till  3 dagars kompetensutvecklingskurs.

اداره پيشرفت مدارس سوئد با همكاری مرکز منابع برای گوناگونی مدارس در كمون مالمو و دانشکده ی تربيت معلم دانشگاه مالمو، آموزگاران زبان فارسی را به شركت در كنفرانس آموزشی  3  روزه  دعوت می نماید .

Inbjudan  

 

دعوتنامه

Anmälan Hotell i Malmö

هتل در مالمو

ثبت نام

Förra årets kurs/konferens

    گزارش کورس و کنفرانس پارسال


Tema modersmåls chefredaktörer utvärderade webbplatsen
Tema modersmåls chefredaktörer samlades på Myndigheten för skolutveckling i Stockholm den 21 och 22 augusti 2008 för att utvärdera årets arbete. Mai Beijer och Mats Wennerholm informerade chefredaktörerna om ett mer framtida samarbete med Norge.   

سردبيران سايتهای زبان مادری ، محتوی اين سايتها را ارزيابی کردند.

سردبيران سايتهای زبان مادری برای ارزيابی سالانه ی سايتها در اداره ی پيشرفت مدارس در استکهلم ، در تاريخ 21 و 22 آگوست 2008 گرد هم آمدند. مالمو گرد هم آمدند . خانم مای به ير و آقای متس ونرهولم ، سردبيران را از امکان همکاری بيشتر آينده  با نروژ  آگاه کردند.
 


Förslag för distansundervisning

 پيشنهاد برای آموزش از راه دور

Skolverket har lämnat förslag om hur distansundervisning i bl.a. modersmål ska få anordnas i skolan. Om förslagen godtas öppnas nya möjligheter för både elever och lärare. Läs mer på Skolverkets webbsidor.

 اداره ی مدارس پيشنهادی برای چگونگی آموزش زبان مادری از راه دور درمدارس ارائه کرده است. اگر اين پيشنهاد مورد قبول واقع شود امکانات بسياری برای دانش آموزان و آموزگاران به وجود خواهد آمد. در اين باره بيشتر به سوئدی در سايت اداره ی مدارس بخوانيد.


Läsebok på persiska för mellanåldern ( 4-6)

Detta är en nyskriven lärobok på persiska för mellanåldern år 4-6 i grundskolan. För texterna svarar erfarna modersmålslärare. Innehåller texter om familjen, skolan, olika yrken, traditionella sagor  samt många texter med faktainnehåll t. ex. om solsystemet, djur och växter, stenåldern i Iran. Texterna kan även användas bland äldre elever. Ger underlag för att uppnå kursplanens mål för modersmålsämnet. Rikligt illustrerad.

Läs mer och beställ

کتاب فارسی 6-4

برای دانش آموزان دوره ی  دوم

اين کتاب آموزشی فارسی برای دانش آموزان کلاسهای چهارم  تا ششم تهيه شده است.  متن درسها توسط آموزگاران باتجربه نوشته و گردآوری شده است. اين کتاب شامل درسهايی  درباره ی خانواده، مدرسه، شغل های مختلف، داستانهای سنتی و همچنين مطالب علمی مانند متن هايی درباره ی منظومه ی خورشيدی ، حيوانات ، گياهان و دوران سنگ در ايران می باشد. درسهای اين کتاب قابل استفاده برای دانش آموزان بزرگتر هم هست. اين کتاب پايه ای است برای دستيابی به اهداف برنامه ی درسی برای درس زبان مادری در سوئد. اين کتاب از نظر نقاشی نيز بسيارغنی است .
در اين باره بيشتر به سوئدی بخوانيد و کتاب را از اداره ی پيشرفت مدارس سوئد سفارش دهيد.


Bokrea i Stockholm

حراج کتاب در استکهلم


Veckans dikt

دانايی 

 شعر هفته


توانا بود هر که  دانا بود            ز دانش  دل  پير برنا  بود

                                                        شعر از فردوسی

Kunskap

Kunnig är den som är påläst

Av kunskap blir den gamles hjärta ung

ِDikt av Ferdosi

 

www.farsi.se

Arkiv خبرنامه های قبلی

 

 
Ansvarig för sidan: nahid.biglari@malmo.se
Senast uppdaterad: 2008-09-14

 اداره ی پيشرفت مدارس سوئد
  مسئول سايت فارسی : ناهيد بيگلری
  آخرين تاريخ تمديد 2008-09-14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hit Counter

20080911