Goda nyheter:

 1- Nya digitala läromedel kan beställas till hösten 2022.
       ( memoryspel, quiz, test, gravity, flashkort, skrivträning, match,
           små teknade filmer om alfabetet,..)

  2- Man kan även abonnera på digitala läromedel
     
från 50 kr. per år!

   Visste du att om man köper böcker från Språkcentrum blir man automatisk medlem och kan använda digitala läromedel gratis?

Kontakta oss för mer information:
info@sprak-centrum.se

------------------------------

 

 

Nya böcker och läromedel

SEK

کتاب ها و مواد آموزشی

 

         
1 Naske Parsi (1-5) - i färg 195:-

نسک پارسی (1تا5) - رنگی

 
  Man kan använda den här boken från förskoleklass till årskurs 3  

این کتاب را می توان از پیش دبستانی تا کلاس سوم استفاده کرد.

 
         
2 Naske Parsi (1-5) - i svrat-vit 95:-

نسک پارسی (1تا5) سیاه وسپید

 
  Man kan använda den här boken från förskoleklass till årskurs 3  

این کتاب را می توان از پیش دبستانی تا کلاس سوم استفاده کرد.

 
         
3 Memory spel (Naske Parsi) 29:- بازی یادش (نسک پارسی )  
  Det finns 5 olika memory spel som är direkt kopplade till boken Naske Parsi. Varje spel kostar 29 kronor och består av 16 bilder.   پنج گروه بازی یادش وجود دارد که وابسته به نسک پارسی است. هر بازی 29 کرون می باشد و از 16 نگاره درست شده است.  
         
4 Memory spel (Fåglar-Almåsa) 29:- بازی یادش (پرندگان آلموسا )  
  Det finns 2 olika spel om fåglar som finns i Sverige. Varje spel kostar 29 kronor och består av 12 bilder.   دو گروه بازی یادش وجود دارد که نام پرندگانی است که در سوید وجود دارند. هر بازی 29 کرون می باشد و از 12 نگاره درست شده است.  
         
5 Läsebok på persiska 4-6 250:- کتاب خواندن پارسی برای 4 تا 6  
  Boken kan användas från årskurs 4 till och med årskurs 9. Den har många bilder i färg.   این کتاب را می توان از کلاس چهارم تا کلاس نهم استفاده کرد. نگاره های رنگی فراوانی دارد.  
         
6 Två språkiga små böcker 29:- کتابهای کوچک دو زبانه  
  De är bra när man har tema arbete.   اینها برای کار تما خوب هستند.  
         
7 Andra böcker som våra medlemar har skrivit. 100:- کتابهای دیگری که یاران ما نوشته اند.  
         
8 Abonnera på digitala läromedel från    آبونه شدن موادآموزشی دیجیتالی  
   50 kr per månad.   از 50 کرون در ماه  
         
  Här är listan.   یست این کتابها در اینجاست.  

 

------------------------------

Kurs och samnordiskkonferens för modersmålslärare den 23 oktober 2021

Kursen ska genomföras på distans i samarbete med Malmö FN-förening och ABF.
Kursens tema är FN:s globala mål 2030.

Sista anmälningsdag är 20 oktober 2021.

Inbjudan och program       

Anmälan  Rapport  Bilder

------------------------------

Kurs och samnordiskkonferens för modersmålslärare i persiska och dari
den 21 och 22 november 2020 (digital)

Kursen ska genomföras på distans i samarbete

med Malmö FN-förening och ABF.

Kursens tema är FN:s globala mål 2030.

Inbjudan        Anmälan      Program

Rapport          Bilder

------------------------------

RAPPORT        BILDER

      ------------------------------